Nieuw album toegevoegd

Onder “Diversen” is een nieuw album toegevoegd: Seizoenen. In dit album bevinden zich series van foto’s welke gemaakt zijn op dezelfde plaats, maar in een ander jaargetijde. De series worden weergegeven als een diashow.